שמירה על כשירות ממונה בטיחות

שמירה על כשירות ממונה בטיחות

מתי נדרש ממונה בטיחות לעבור ימי רענון ועדכונים לשמירה על כשירותו בתפקיד ממונה בטיחות

החובה לשמירת כשירות ממונה בטיחות בעבודה

כשירות ממונה בטיחות – מתי נדרש ממונה בטיחות לעבור ימי רענון לעדכון ושמירה על כשירותו כממונה בטיחות. שמר בטיחות והנדסה – מינוי ושמירה על כשירות ממונה בטיחות על פי דרישות החוק והתקנות, בהתאם למאפייני התפקיד.

מינוי לתפקיד ממונה בטיחות אפשרי על פי הגדרות החוק והתקינה, רק לאחר תקופת הכשרה ועמידה במבחני הסמכה כלליים בתוספת הכשרה ייעודית, ייחודית על פי מאפייני הארגון ומקום העבודה. בנוסף להכשרה בסיסית נדרשת השתתפות בימי רענון לשמירה על כשירות של ממונה הבטיחות.

שמר בטיחות והנדסה – ממונה בטיחות – ביצוע תסקירי בטיחות, תוכניות בטיחות, הדרכות בטיחות, תכנון ניהול סיכונים, בקרת בטיחות ותהליכי ביצוע תוכניות בטיחות. לבירור פרטים ייחודיים לארגון שלכם פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.

מתי נדרש ממונה בטיחות על פי התקנות

כשירות ממונה בטיחות

ממונה הבטיחות הוא בעל תפקיד משמעותי ביותר לשמירה על בטיחותם של העובדים מצד אחד אך בה בעת, אם הוא ממלא את תפקידו נאמנה בשיתוף פעולה עם ההנהלה, הרי שיש לו תרומה אדירה בשמירה על תפוקות הייצור של הארגון ועמידה ביעדים עתידיים של המפעל. וכל זאת תוך מניעה וצמצום סיכונים ושיבושים בלתי צפויים בתפקוד הארגון בכלל והעובדים בפרט. כיום נחשב ממונה בטיחות כמכשיר משמעותי בשמירה על יעילות העבודה והפעילות של כל מפעל וארגון גדול או קטן.

תקנות הבטיחות והגיהות בתעסוקה, מגדירות באופן ברור וחד משמעי, ומספקות תשובה מתי נדרש ממונה בטיחות. כל מקום עבודה המונה חמישים עובדים או יותר מחויב להפנות משאבי כוח אדם ולמנות ממונה בטיחות בעבודה אשר כישוריו, תהליך הכשרתו ותנאים להסמכתו מצויים בהגדרות החוק. בעוד הגדרות החוק ברורות וחד משמעיות לגבי כישורים, תהליך ההכשרה והסמכה המקדימים של ממונה בטיחות. הרי שינדרשת התאמה והכשרה ייעודית ספציפית לכל תחומי הבטיחות השונים.

מובן כי לצידו של ממונה הבטיחות ימונו ועדות בטיחות ונאמני בטיחות אשר משמשים הם ככלי ניהולי משמעותי לשמירה על תפקוד תקין של המפעל.

כשירות ממונה בטיחות למלא את תפקידו תלויה גם בהכשרה מוקדמת ותהליך מינוי בהתאם לדרישה אך לא פחות חשוב מכך בביצוע תהליכי רענון על פי התכנית המותאמת לתחום ספציפי בו עוסק המפעל.

עדכון ורענון תקופתי של כשירות ממונה בטיחות

חלק מחובותיו של ממונה בטיחות הן הצורך להיות מעודכן בכל התחומים הנוגעים למילוי תפקידו. הן בתחומים ספציפיים של תהליכי הייצור במקום העבודה אך לצד זאת עליו להיות מעודכן גם בחידושים טכנולוגיים בתחום הבטיחות והגיהות וגם בשינוי תקנות וחקיקה הנוגעים לבטיחות בתחום בו עוסק המפעל. בעלי תפקידים הנושאים באחריות לבטיחות בארגון חייבים לעבור ימי כשירות ממונה בטיחות על פי המוגדר בתקנות שאם לא כן הם עלולים לאבד את הסמכתם לשמש ממונה בטיחות במקום העבודה.

ממונה בטיחות בנוסף לתקופת ההכשרה המקדימה, גם לאחר מינויו של ממונה בטיחות, עמידתו בקריטריונים מקדימים והסמכה, עליו לעבור ימי רענון ועדכון אשר נדרשים לשם שמירה על אישורי הכשירות שלו כממונה בטיחות, וזאת בהתאם לדרישות החוק.

כיום נדרש ממונה בטיחות לעבור 24 ימי כשירות תוך 36 חודשים על מנת שתישמר כשירותו כך שיוכל להמשיך ולמלא את תפקידו. ימי כשירות ממונה בטיחות מתקיימים בנושאים שונים ובמועדים שונים על מנת שממונה בטיחות יוכל לקחת בהם חלק ללא שתגרם פגיעה משמעותית בתפקודו במקום עבודתו.

שמר בטיחות והנדסה – ממונה בטיחות – ביצוע תסקירי בטיחות, תוכניות בטיחות, הדרכות בטיחות, תכנון ניהול סיכונים, בקרת בטיחות ותהליכי ביצוע תוכניות בטיחות. לבירור פרטים ייחודיים לארגון שלכם פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן