מפקח בטיחות בעבודה

שמר בטיחות והנדסה מספקת הדרכות למפקח בטיחות בעבודה הממונה מטעם הארגון על ידי עריכת קורסים והשתלמוית תקופתיות על פי הנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996. להזמנת הדרכות לממונה בטיחות בעבודה פנו לטלפון – 052-232-1144.

מפקח בטיחות בעבודהדרישות תקנות הפיקוח למינוי ממונה בטיחות בעבודה

חשוב לציין כי מפקח בטיחות בעבודה, אשר ממונה על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996, אמון על הבטיחות והגיהות בארגון שלו. חשוב לציין כי גם לאחר מינויו בהיותו נושא משרת ממונה בטיחות בעבודה, הינו מחוייב לעבור קורסי ריענון והדרכות תקופתיות אשר מחייבות התאמות הן ביחס למאפייני הארגון (מקום העבודה) והן בהתאם לתנאים ושינויי חקיקה ותקינה אשר נערכים תקופתית בהתאם לנסיבות משתנות במשק.

שמר בטיחות והנדסה – יועץ בטיחות בעל הסמכה להעברת הדרכות כמומחה בטיחות במקום העבודה, הדרכות עבודה בגובה, וכו'. כמו כן אנו עורכים הדרכות ועדכונים לממוני בטיחות של הארגון שלכם.

מי מחויב למנות מפקח בטיחות בעבודה

התקנות מחייבות מינוי ממונה בטיחות בכל ארגון או מוסד בו עובדים מעל 50 עובדים. על פי החוק כל עוד לא מונה מפקח בטיחות בעבודה בארגון האחריות הישירה לנושא הבטיחות והגיהות מצוייה בתחום אחריותו של בעלי הארגון או הגורם הבכיר ביותר בהנהלתה.

במידה ולא הוסמך והוצב ממונה בטיחות בעבודה לשאת בתפקיד על פי התקנות כאשר מתרחשת תאונה האחריות הישירה מונחת לפתחו של בעל המפעל גם אם מדובר באחריות פלילית. המחוקק קבע תקנות ברורות אשר מעבירות את האחריות לכל נושא הבטיחות והגיהות בארגון לידי ממונה בטיחות שעבר מסלול הכשרה והסמכה כנדרש.

מרגע שמונה מפקח בטיחות בעבודה, אשר עומד בדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 (כולל העדכונים). משוחררת הנהלת הארגון (או הבעלים) מעיסוק יומיומי בנושא בטיחות מקום העבודה. על ההנהלה לוודא כי מתקיימים תהליכי תכנון, פיקוח, תיעוד, מעקב ורענון בנושאי הבטיחות אך אלה מסתכמים בדיווחים תקופתיים מהממונה על הבטיחות.

תפקיד מפקח בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה אמור לעדכן את כל העובדים והגורמים בארגון אליהם מתייחסות הוראות הבטיחות בארגון עצמו.

את ההנהלה עליו לעדכן באשר לגורמי סיכון קיימים, דרך הטיפול בהם ואמצעי התמודדות להפחתת רמת סיכון ומניעתה העתידית. את מצב גורמי הסיכון יגיש מפקח בטיחות בעבודה לגורם הממונה לאחר עריכת סקר סיכונים. לאורו של הסקר כמובן ייגזרו הוראות הבטיחות הרלוונטיות לארגון והעובדים.

ממונה בטיחות במקום העבודה יערוך תוכנית עבודה ארוכת טווח (שנתית או רב שנתית) לטיפול במפגעי בטיחות ותנאים המסכנים את עובדי הארגון או המתקן.

על מפקח בטיחות בעבודה חלה חובה ברורה של מעקב מתמיד. תיעוד גורמי סיכון ויצירת מערך מוכנות להתמודדות עם גורמי סיכון אלה וכמובן העברת קיומם לידיעת גורמי הניהול הבכירים. וזאת על מנת לאפשר לגורמים הרלוונטיים בארגון לבצע ניהול סיכונים מיטבי.

תהליכי עדכון תמידיים של ממונה בטיחות בעבודה

שמר בטיחות והנדסה מספקים לממוני בטיחות בארגונים שבהם מועסקים 50 עובדים ומעלה קורסי רענון, הדרכות בטיחות, עדכון וסיוע בהכנות למילוי תפקידם בתחום אחריותם הספציפי. יועץ בטיחות בעל הסמכה לפיקוח על מינויו של ממונה הבטיחות היערכות והטמעה של כללי הבטיחות בארגון.  על פי הנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996. להזמנת הדרכות לממונה בטיחות בעבודה פנו לטלפון – 052-232-1144.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן