נאמן בטיחות

נאמן בטיחות

תהליכי מינוי הכשרה והדרכה לנאמן בטיחות במפעל

נאמן בטיחות שעבר את תהליך ההדרכה היסודית על ידי שמר בטיחות והנדסה. יתפקד בכל מפעל או ארגון ככלי ייעול ארגוני משמעותי ביותר, על מנת להבטיח ולקדם לצד בטיחותם של העובדים, גם את רצף הייצור והעלאת התפוקה בארגון תוך צמצום הסבירות להתרחשויות אשר עלולות לערער את הפעילות היצרנית השוטפת של הארגון.

להזמנת הדרכות בטיחות ומינוי נאמן בטיחות בארגונכם פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144. או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.

מינוי מוסכם או התנדבות לתפקיד נאמן בטיחות

נאמן בטיחותנאמן בטיחות הוא תפקיד מחויב על פי החוק כנציגה הממונה, הנבחר או המוסכם, של ועדת הבטיחות של המפעל. כאשר המפעל מונה מ-25 ומעלה עובדים. כאשר המפעל מונה פחות מ-25 עובדים, רשאי מי מהעובדים לשמש כנאמן בטיחות בנוסף לתפקידיו הביצועיים כעובד או מנהל עבודה במפעל.

כיום, לאור החשיבות הרבה, בה מתייחסים המחוקק ורשויות האכיפה לחוקי הבטיחות והגיהות, יש הקפדה על כך כי בכל מקום עבודה מסודר (גם במפעלים קטנים), יהיה מי שתפקידו להיות ממונה על בטיחות העובדים בסביבת העבודה שלהם. בארגונים קטנים זה אחד העובדים ובמפעלים גדולים ממונה בטיחות שמוקצות לו שעות למילוי תפקידו.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954. פרק שני: נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות. מציין את חלוקת האחריות וסמכויותיו של נאמן בטיחות במפעל גדול וקטן. השינויים האחרונים, הנוגעים לממוני בטיחות המצוינים בחוק, נעשו עד 2014 ובהם התייחסות ישירה לדרך מינויים ותפקידים של נאמני בטיחות במפעלים וארגונים, בהתאם לגודלם. ומאפייני הפעילות בה הם עוסקים. התיקונים מקדישים תשומת לב ומצביעים על הצורך והחובה של גורמי ניהול, לשתף פעולה עם ממוני בטיחות ונאמני בטיחות של הארגון.

חשוב להדגיש כי מספר ממוני הבטיחות במפעל נגזר ממספר העובדים בו ומינוים לעיתים נתון בידי ממונה בטיחות במפעל או ועדת הבטיחות בה יש ייצוג הן לעובדים והן לפיקוח מטעם רשויות הבטיחות והגיהות.

מה בין נאמני בטיחות לעוזר בטיחות

ראוי לצין כי לאור ריבוי אירועי הבטיחות באתרי בנייה (חלקם קטלניים) נכנס לתוקפו ב-2018 תיקון לחוק זה שקיבע את תפקידיו של עוזר בטיחות, שהוא נאמן בטיחות באתרי בנייה. גם תפקידו של עוזר בטיחות כמו תפקידיהם נאמני בטיחות, מעוגן בחוק, ולהם תפקיד משמעותי ביותר, ביצירת סביבת עבודה שבה מצומצמים ככל היותר הסיכויים לפגיעה בעובד וסביבתו.

גם עוזר בטיחות וגם נאמני בטיחות, אמורים לעבור הכשרה על פי הנדרש ולקבל הסמכה למלא את תפקידם. המינוי לתפקיד נאמן בטיחות במפעלים ומקומות עבודה קטנים, מוענק לאחד העובדים אותו הוא ממלא במקביל לתפקידיו הרגילים. אולם לצד הכשרתו בתחום המקצועי בו הוא עוסק עליו להיות מוכשר לשמש גם כשליחו של ממונה בטיחות במפעל, או הנהלת המפעל, כאשר הארגון קטן. בכל מקום מתקיימת חובת ההכשרה והמינוי. ועל הנהלת הארגון לשתף פעולה עם בעל תפקיד זה.

נאמן בטיחות – מקדם בטיחות להגברת הייעול ארגוני

נאמן בטיחותלכאורה קיים ניגוד עניינים מובנה בין תפקידיו של ממונה בטיחות ונאמן בטיחות לבין מטרותיהם של בעלי המפעל ומנהליו. עיקר תשומת לבם הישירה היא לניצול מלא של משאבי האנוש ליצירת תפוקה במפעל אולם גישה זאת הינה נחלת העבר.
בעבר תפקידם של ממוני בטיחות ונאמני בטיחות, נתפס על ידי גורמי ניהול במפעל או בעלי המפעל כבעלי תפקידים אשר עלולים לגרום לעיכובים ואף שיבושים בתהליכי ייצור בפעילות השותפת של המפעל. במקרים מסוימים אף יכולה לצוף התנהגות מתנכלת, של גורמי ניהול כלפי בעלי תפקידים העוסקים בשמירה על הבטיחות במפעל.
אולם מחקרים בתחומי הייעול והגברת התפוקה בארגונים ומפעלים. מוכיחים מעל ומעבר לכל ספק, כי השקעה בבטיחות העובדים ועידוד בעלי התפקידים, כמו גם קיום הדרכות בטיחות לכלל העובדים משמש מנוף להגברת התפוקה.

נאמני בטיחות כגורם מניעתי להתרחשויות פוגעניות לא צפויות.

נאמן בטיחות משמש כלי מניעתי ראשון במעלה להתרחשות אירועים ומפגעים לא צפויים. כיום כל בעל תפקיד ניהולי במפעלים וארגונים גדולים, משקיע משאבי ניהול רבים, שכל תפקידם הוא צמצום מרחב הבלתי נודע והלא צפוי בתהליכים בהם עוסק המפעל. כאשר ההנחה היא שכל התרחשות לא צפוייה עלולה לגרום לנזק לפעילות המפעל. גם אם לא נזק מיידי. עצם העובדה שמתרחשת בעקבות אירוע בטיחותי עצירת פעילות, מתחילה ירידה בתפוקה.

כיום גם במפעלים קטנים. הן מתוך הכרח לעמוד בדרישות החוק והן מתוך ראיה עסקית גרידא של שמירה על יעילות הייצור במפעל משתמשים בנאמני בטיחות כגורם לשמירה והגברת התפוקה במפעל.

תהליך ההדרכה היסודי של שמר בטיחות והנדסה – יועץ בטיחות ויועץ נגישות בעל הכשרה, ניסיון והסמכה לתת מענה לכל תחום הנגישות והדרכות הבטיחות, מבטיח כי מינוי נאמן בטיחות שעבר את ההכשרות שאנו מעבירים. ישמש בתפקיד זה בכל מפעל או ארגון ויהווה כלי ארגוני משמעותי ביותר, על מנת להבטיח ולקדם לצד בטיחותם של העובדים, גם את היעילות. העלאת התפוקה וצמצום סבירות להתרחשות בטיחותית פוגענית לא צפויה.
לפרטים פנו לטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.



Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן