ניהול סיכונים בעבודה

ניהול סיכונים בעבודה

עריכת סקר ניהול סיכונים בעבודה

יועץ בטיחות מוסמך לעריכת תסקיר סיכונים

שמר בטיחות והנדסה – יועץ בטיחות בעל הסמכה לעריכת תכנית לניהול בטיחות למקומות עבודה בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג-2013. להזמנת סקר ניהול סיכונים פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר.

ניהול סיכונים בעבודה הסבר כללי

ניהול סיכונים בעבודהמטרתו העיקרית של סקר ניהול סיכונים היא להפחית ולהקטין ככל האפשר את האלמנטים הלא צפויים בתהליכי העבודה והייצור וצמצום השפעתם של משתנים אלה על התוצר הסופי של הארגון.

ניהול סיכונים בעבודה הינו תהליך המתחייב מכוח החוק והתקינה לגבי מפעלים ומקומות עבודה גדולים אשר עובדים בהם מחמישים עובדים ומעלה.

מטרות העיקרית של סקר ניהול סיכונים בעבודה, הנה לאתר ולהצביע על גורמי סיכון, אשר עלולים לשבש את ולפגום בתהליך מימוש מטרותיו של המפעל, מקום העבודה. הן על ידי פגיעה בעובדים והן על ידי פגיעה בציוד או המבנה.

חשוב להדגיש כי כיום מקובל לערוך סקר ניהול סיכונים גם במקומות עבודה ומפעלים שמספר העובדים בהם קטן מזה כמתחייב בתקנות וזאת על מנת להבטיח ייעול ומניעת פגיעה בעובדים ובתהליכי ייצור עתידיים.

כשם שבאגף הפיננסים של כל חברה גדולה, מתבצעים תהליכים של ניהול סיכונים בנושא השקעות ומימון פעילות המפעל, כך גם במתקני הייצור של החברה יש לערוך ניהול סיכונים הנוגעים לתהליכי הייצור עצמם.

יועץ בטיחות בעל הסמכה לעריכת סקר ניהול סיכונים בעבודה הינו אחד הגורמים החשובים והמשמעותיים ביותר כיום, הן לבעלי המפעל והן לועדי העובדים להבטחת פעילותו התקינה של מקום העבודה ומניעת מכשולים בלתי צפויים בדרכו של המפעל לממש את מלוא הפוטנציאל והתפוקה שהוא מתוכנן לעמוד בהם.

תהליכי ייצור בכל מפעל, מקום עבודה, שבו מספר רב של עובדים (גם בכזה אשר נמוך מחמישים). מורכבים מאינספור משתנים ותהליכים מתוכננים אשר אמורים להתרחש על על פי סדר ותכנון מדוקדק. סקר ניהול סיכונים בעבודה אמור להקטין ככל האפשר את הסיכויים להתרחשות שתסכן את העובדים, התהליכים המתוכננים.

שלבי סקר ניהול סיכונים בעבודה על ידי יועץ בטיחות

חברת שמר בטיחות והנדסה מספקת שירותי עריכת סקר ניהול סיכונים במקום העבודה על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג-2013. לפרטים נוספים וייעוץ פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר.

זיהוי והגדרה – סקר ניהול סיכונים אשר נעשה על ידי יועץ בטיחות מיומן בעל הסמכה, מאפשר להנהלה לאתר ולזהות סיכונים פוטנציאלים בהיערכות הקיימת בשלב ראשון.

הערכת פוטנציאל סיכון ונזקים – ניתן להעריך את גורמי הסיכון ומשמעותם מבחינת הנזק הצפוי ורמת הסיכון שהם מהווים לעובדים ולציוד כאחת.
היערכות, הגדרת צעדי מנע – בשלב השלישי מתבצעת תוכנית להתמודדות עם הסיכונים כולל הערכת משאבים ועריכת שינויים נדרשים להפחתת הסיכונים או דרכי הימנעות ממצבי סיכון פוטנציאליים עתידיים.

שלב זה מצריך בדיקות יסודיות ומעמיקות של מאפיינים שונים בהתנהלות היומיומית במפעל, מבנה פיזי של המפעל, נהלי עבודה, תהליכי ייצור ובעלי תפקידים וכן מיקומם של כלל העובדים במערך.

חשוב לציין כי רק יועץ בטיחות שהוסמך לכך רשאי לערוך סקר ואף תוכנית לניהול סיכונים בעבודה. גם כאשר במקום העבודה יש ממונה בטיחות. מתקיימות הדרכות בטיחות במקום העבודה כדרך שבשגרה. את הסקר לניהול סיכונים יערוך אך ורק מי שהוסמך לכך.

נקודה משמעותית נוספת. העובדה שקצב ההתפתחויות והשינויים הטכנולוגיים אשר מתרחשים בכל תחומי החיים, וכמובן גם בתחום התעשייה והייצור מהווה הצדקה לקיום החוזר תקופתית, של סקר ניהול סיכונים על מנת לבחון יישומם של צעדים והוראות בטיחות שעליהם הצביעה סקר קודם וקיומה של הערכה מחודשת בהתאם לנסיבות המשתנות.

ניהול סיכונים בעבודה להתמודד עם חוק מרפי

חוק מרפי (החוק נקרא על שם אדוארד א' מרפי ג'וניור), גורס שאם קיים סיכוי לתקלה או שיבוש כלשהוא בתהליכי העבודה והנהלים אשר המסכן את השגת התוצאה הסופית הרצויה של תהליך הייצור הוא אכן מתרחש בסופו של דבר.

לשם כך נערכים חישובים והערכות על מנת לצמצם ככל האפשר את אי הוודעות, הסיכויים והאפשרות להתרחשות בלתי צפוייה. גם אם על פי הסקר אכן קיימים סיכונים. הרי שאם הסקר נערך כראוי הוא מאפשר להנהלה לנקוט בצעדים. להיערך ולמזער את הסיכון לנזקים.

סקר ניהול סיכונים בעבודה – שמר בטיחות והנדסה – יועץ בטיחות בעל הסמכה לעריכת תכנית לניהול בטיחות למקומות עבודה בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג-2013. להזמנת סקר ניהול סיכונים פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן