סקר סיכונים בעבודה

סקר סיכונים בעבודה

ביצוע סקר סיכונים בעבודה על ידי שמר בטיחות והנדסה – יועץ בטיחות. מאפשר היערכות לניהול סיכונים בעבודה על מנת לצמצם את הסיכון להתרחשויות ותקלות לא צפויות בעבודה, בארגון ובמפעל. לסקר, ניהול סיכונים נכון השפעה ישירה על תפוקה ויעילות הארגון. לפרטים והזמנת סקר בטיחות. פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר.

שמר בטיחות והנדסה – עריכת סקר סיכונים בעבודה כחלק מהגישה האקטיבית. גישה מחייבת נקיטת פעולות יזומות ליישום התקנות בתחום הבטיחות והגיהות ושמירה על השוהים במקום העבודה, בארגון.

מתי ואיזה ארגונים ראוי שיערכו סקר סיכונים בעבודה?

סקר סיכונים בעבודההחוק והתקנות מצביעות על הצורך של כל ארגון לערוך סקר סיכונים בעבודה בסביבה בה פועלים עובדי החברה. סקר סיכונים הוא אמצעי ראשון במעלה הן לשמירה על הבטיחות והגיהות של העובדים אך גם כתשתית לבחירת צעדים מעשיים, משמעותיים, לניהול סיכונים והפחתת השפעתם של סיכונים אלה, על יציבותו, תפקודו היומיומי וחוסנו של הארגון. לשיפור יכולתו לתפקד בצורה המיטבית מבלי לגרום למצבי סיכון לעובדי הארגון. יועץ בטיחות בעל הסמכה מטעם שמר יערוך גם עבורכם סקר מותאם לארגונכם.

קיימות נקודות השקה בין סקר סיכונים אותו אנו מבצעים לארגונים קיימים לבין סקר סיכונים שהינו חלק הכרחי מהיערכות להקמה של מקום חדש, מפעל, מקום עבודה או מתקן זמני לאירועים המוניים בו יהיו ויפעלו בו זמנית אנשים רבים.

אולם יש לזכור כי ההבדל בין מפעלים, מקומות עבודה וארגונים קיים תמיד ולכן יש צורך בהתייחסות ספציפית לכל מקום עבודה.

מטרות של סקר ניהול סיכונים

סקר סיכונים בעבודההמטרות של ערכית סקר הסיכונים בעבודה אינן מושפעות ממאפייני הארגון אך האמצעים, דרכי הפעולה והבקרה משתנים ועליהם להיות מותאמים לארגון בו נערך הסקר.

מטרתו העיקרית של סקר סיכונים, היא הערכה מדויקת ככל האפשר, של הסיכוי להתרחשות עתידית, בלתי צפוייה. התרחשות אשר עלולה לגרום לפגיעה בעובדים, באמצעי היצור, בתהליכי היצור, בתפוקת המפעל ורווחיותו. כלל ההתרחשויות אשר עלולות לגרום לפגיעה זמנית או מתמשכת בהשגת מטרותיו של הארגון (מקום העבודה).

  • כאמור הן בארגון (מפעל) קיים או בארגון חדש יש לבצע סקירה יסודית לזיהוי גורמי סיכון קיימים ועתידיים.
  • לאחר הגדרת גורמי הסיכון יש לבצע מיפוי והערכת השפעת הסיכונים. השפעות מידיות ישירות וכן השפעות עקיפות וארוכות טווח.
  • לאחר שהתבררו גורמי הסיכון והשפעתם יתנהל תהליך קבלת החלטות בנושא ניהול סיכונים בעבודה, יוגדרו האמצעים הספציפיים להתמודדות והדרכים לניטור ומעקב אחר השינוי המצופה להפחתת סיכונים על פי התוכניות.
 • בהתאם להחלטות מגיע שלב היישום. נקיטת פעולות אקטיביות על פי התוכנית.

עריכת סקר בארגונים קיימים

ארגון קטן – ראוי לציין כי לחברות קטנות בהן עד 50 עובדים יש אותה אחריות על בטיחותם ושלומם של העובדים בחברה. אך כאשר מקום העבודה מונה מתחת לחמישים לא חלה עליו החובה לערוך סקר סיכונים בעבודה ולפעול לניהול סיכונים אלו אולם כיום גם חברות קטנות נוקטות באמצעים ניהוליים כעריכת סקר למען הבטחת הפעילות השוטפת של הארגון.

ארגון גדול – כאשר מדובר בארגון (מפעל) גדול המונה מעל חמישים עובדים, אזי סקר סיכונים בעבודה הינו חלק בלתי נפרד מאמצעי הניהול מחייבים. ניהול סיכונים בעבודה כולל עריכת סקרים תקופתיים. בארגונים אלו משמש סקר סיכונים בעבודה לבחינת שינויים בהיערכות ועדכונים שותפים לגופי הניהול הרלוונטיים.

עריכת סקר סיכונים בעבודה בשלב הקמת הארגון

סקר סיכונים בעבודהעריכת סקר יסודי לאיתור, הגדרה וניהול של גורמי סיכון פוטנציאליים בשלבי הקמה של כל ארגון (מפעל) או מקום עבודה עשויים לתרום באופן משמעותי לתפקודם של העובדים במרחב התפעולי כמו גם משרדים וחללי הארגון הנוספים בהם מצויים העובדים.

לכל סוג של ארגון מאפיינים שונים ולכן לא ניתן להשתמש בסקר שנעשה לארגון אחד להיערכות בארגון אחר.

תהליך עריכת סקר למפעל בהקמה לדוגמא:

  • עריכת הסקר בשלב התכנוני תסייע בקביעת דרכי גישה ומעבר בין חללי המפעל השונים.
  • נגישות אל ובתוך המבנה. חשוב בשלב זה לבחון התאמה של המקום גם לפי הנחיותיו של יועץ נגישות.
  • מיקום אמצעי ייצור, מכונות, קווי ייצור, אריזה אחסון וכו'.
  • קביעת נהלים מקדימים לתפעול כל אזור ואזור.
  • סקירת היערכות להפעלת רכבים תפעוליים בשטח המפעל.
  • היערכות על ידי קצין בטיחות בתעבורה לניהול וטיפול בעובדי החברה המשמשים ברכבי המפעל.
  • בחינת קיומן של הוראות ושלטי בטיחות וגיהות
  • תכנון מינוייהם של ממוני בטיחות שעברו הכשרה והסמכה מתאימה אצל יועץ בטיחות
  • ועוד.

סקר סיכונים בעבודה המבוצע על ידי שמר בטיחות והנדסה  – יועץ בטיחות. מאפשר היערכות לניהול סיכונים בעבודה על מנת לצמצם את הסיכון להתרחשויות ותקלות לא צפויות בעבודה, בארגון ובמפעל. לסקר, ניהול סיכונים נכון השפעה ישירה על תפוקה ויעילות הארגון. לפרטים והזמנת סקר בטיחות. פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן