תקן נגישות

תקן נגישות

שמר בטיחות והנדסה – ייעוץ נגישות שירות ומתו"ס

 

יועץ נגישות בעל הסמכה לייעוץ ובקרה על פי תקן נגישות

תקן נגישות לבעלי מוגבלויות, מהווה את הבסיס לפעילות חברת שמר בטיחות והנדסה. יועץ נגישות מורשה בעל הסמכה למתן שירותי תכנון, ייעוץ ובקרה בתחומי ייעוץ נגישות השירות וייעוץ נגישות מתו"ס. על פי תקן הנגישות הרלוונטי לתחומים השונים.

בדיקת תוכניות ובקרה על ביצוע תהליכי הנגשה כולל הכנת סקר נגישות לקבלת אישורי אכלוס ורישוי עסקים, כמתחייב בתקן נגישות הנוגע למבנה, למרחב הציבורי והפרטי, מקום עבודה, בניינים פרטיים וציבוריים ועוד. לקבלת ייעוץ נגישות פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר באתר. נשמח לעמוד לשירותכם.

תקן נגישות לאור חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

תקן נגישות

לאחר שנים ארוכות של מאבקים והעלאת נושא הנגישות לסדר היום והמודעות הציבורית. חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998. החוק מסדיר בעזרת תקני נגישות מפורטים לגבי תחומים שונים ורבים. את האמצעים בהם יש לנקוט על מנת להסדיר את הנגישות במקומות קיימים, ואת התקינה לגבי תהליכי תכנון ובנייה עתידיים.
מתוך הכרה בצורך לפעול להשגה ויצירת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. נותן המחוקק ועמו הגופים הרגולטורים האמונים על יישום החוק את דעתם לשינויים והתפתחויות טכנולוגיות חברתיות, ותעסוקתיות ומתוך כך, מרחיבים בהדרגה את התחומים אליהם מתייחס תקן נגישות ספציפי. (אחת הדוגמאות הבולטות לתהליכים אלה, היא התקינה לגבי הנגשת אתרי אינטרנט).

דוגמאות לתקן נגישות ספציפי אך מחייב על פי החוק

אנו מביאים לפניכם רק מספר דוגמאות לדרך בה תקן נגישות משתלב בחוקים ותקנות כללים. תקני נגישות כיום, מופעלים גם בעולם האינטרנט כאשר אתרי אינטרנט חייבים להתקין תוספים ייחודיים אשר הופכים אותם נגישים לגלישה לבעלי מוגבלויות.

תקן נגישות בחוק התכנון והבנייה

אחד החוקים בהם הוכנסו שינויים משמעותיים הוא חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, אשר נערכו בו שינויים באופן הדרגתי. בעזרת תקן נגישות ספציפי לסוגי מבנים שונים ומרחבים ציבוריים. תקן נגישות אשר מגדיר דרישות חד משמעיות בהם יש לעמוד על מנת לקבל רשיונות בנייה ואכלוס. יועץ נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) בעל הסמכה אמון על מימוש ואישור ביצוע של תוכניות בהתאם לתקן זה.

תקן ישראלי 1498

דוגמא נוספת לשינוי ועדכון תקן נגישות מופיע בשינוי שהוכנס ב-2010 בת"י 1498 חלק 8 אשר מתייחס להקמה ותחזוקה של מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים. שינוי זה מצביע על החשיבות הרבה בה מתייחסים המחוקקים והרגולטורים לא רק למרחבים הסגורים, מבני ציבור, מוסדות חינוך וכו', אלא גם למרחבי הפנאי. ובעיקר לאלו של הילדים.
התוספת בתקן הנגישות החדש, משקללת את כלל השינויים הניתנים לביצוע בעזרת טכנולוגיות ייעודיות וחומרים חדשים. אשר מאפשרים בעזרת יועץ נגישות. הקמת מגרשי משחקים שיהיו ניתנים לשימוש גם על ידי ילדים בעלי מוגבלות. הרגולטור במקרה זה מחליף סעיף שלם (מס. 8) בסעיף חדש לחלוטין.

תקן ישראלי 2481 חלק 70

התקן מתייחס לדרישות הנגישות בנושא מעליות הידראוליות במבני מגורים ומבני ציבור. ת"י 2481 חלק 2 הוא דוגמא להוספת תקן חדש יחסית (2014) אשר למעשה מאמץ תקינה אירופית ומתאים אותה לישראל. התקן מצביע על כך כי גם במעליות חדשות לצד דרישות הבטיחות בבניה והתקנה ישנן הוראות ספציפיות לגבי הנגשה לאנשים בעלי מוגבלות תנועה המשתמשים בכיסאות גלגלים.

ניתן לציין לסיכום כי תהליכי התקינה למען אנשים בעלי מוגבלויות מתפתחים באופן תמידי ולכן נדרש יועץ נגישות מוסמך להתמודדות עם כלל החידושים והדרישות בתחום זה. הן בשלבי תכנון מוקדמים של מבנה או מתחם חדש. והן כאשר יש להכין סקר נגישות לגבי מבנה, מרחב או מקום קיים אשר עובר שינוי על מנת לעמוד בדרישות התקינה החדשות. 

תקן נגישות לבעלי מוגבלויות, מהווה את הבסיס לפעילות חברת שמר בטיחות והנדסה – יועץ בטיחות ויועץ נגישות מורשה בעל הסמכה. אנו מספקים שירותי ייעוץ ובקרה בתחום ייעוץ נגישות השירות וייעוץ נגישות מתו"ס. על פי תקן הנגישות הרלוונטי. לקבלת ייעוץ נגישות פנה אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר באתר. נשמח לעמוד לשירותכם.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן