בדיקות הנדסיות לפי חוזר מנכ"ל

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אחת לחמש שנים נדרש לבצע בדיקות יציבות הנדסיות באמצעות מהנדס בניין למבני קבע, מבנים יבילים, תקרות תלויות, סככות, יחידות מיזוג, ועמודי תאורה.

mancal-seo-check2
mancal-seo-check3
mancal-seo-check1


התקשר