יועצי נגישות

נגישות נכים במקומות ציבוריים הנה חובה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות הנה תקנה (תשנ"ח-1998) המחייבת בתי עסק ציבוריים, רשותיים ופרטיים בהנגשה מלאה באמצעות מורשה נגישות / יועץ נגישות.

חברת שמר בטיחות והנדסה מעסיקה יועצי נגישות מוסמכים ומבצעת סקרי נגישות במבניים קיימים, הוצאת אישורים לרישוי עסקים, ליווי היתרי בניה ועוד. אל תחכו פנו אלינו עוד היום וביחד נפיק את אישור הנגישות.

יועצי נגישות השירות ויועצי נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה)

שמר בטיחות והנדסה, מורשה נגישות מתו"ס ויועץ נגישות השירות. החברה פועלת משנת 2008 בכל תחומי הבטיחות וההנדסה כיועצי נגישות לצורך קבלת אישור נגישות לרישוי עסק, וטופס אכלוס (טופס 4) וזאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (1998). ותקנות הנגישות שנובעות ממנו.

להזמנת יועצי נגישות מתו"ס מוסמכים או יועצי נגישות השירות לצורך סקרי נגישות במבנים קיימים, הוצאת אישור נגישות לעסקים ליווי והכוונה על ידי מורשי נגישות לצורך קבלת היתרי בנייה ופתיחת עסק, פנו אלינו בטלפון – 052-2321144 ונשמח לעמוד לרשותכם.

יועצי נגישות
יועצי נגישות
יועצי נגישות

יועץ נגישות על פי חוק שוויון הזדמנויות

יועץ נגישות מופיע בחוק. בשנת 1998 חוקקה הכנסת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. לחוק השלכות על כל תחומי החיים. לצורך מימושו ויישומו הותקנו תקנות ברורות בתחומים רבים, חינוך, תעסוקה ועוד. בנושא הנגישות הפיזית נקבעו תקנים ברורים שמטרתם לאפשר הזדמנות גישה זהה ושווה לכל בעלי המוגבלויות לכל המקומות הציבוריים והפרטיים כפי שהוגדרו בתקנות כולל כל מבני הציבור, חנויות, מוסדות חינוך, מגרשי ספורט וברכות, בתים פרטיים בהם מעל 6 יחידות דיור ועוד.

בהתאם לתקנות אלה שונו חוקי התכנון והבנייה והשינויים הנדרשים במבנים קיימים, וזאת בתוספת לוח זמנים לביצוע ויישום החוק גם במבנים קיימים על פי ליווי ופיקוח של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) האחראי לרכיבים הבנויים והתשתיתיים שהוסמכו כמורשי נגישות. יועצי נגישות הם האמונים מטעם המדינה על מתן אישור נגישות שהוכנס לתקנות המחייבות לצורך אישור פתיחת עסק.

יועץ נגישות מתו"ס ויועצי נגישות השירות

התקנות מבחינות בין יועץ נגישות השירות ויועצי נגישות מבנים תשתיות וסביבה. בעוד יועצי נגישות מתו"ס פועלים ברמת התשתיות ותכנון המבנים ומתפקידם לבדוק ביצוע התאמות ושינויים במבנה ובסביבתו כולל התשתיות. מורשה נגישות השירות אמון על השינויים וההתאמות שיש לבצע בתוך המבנה פנימה כולל מעקות, הרחבת פתחים בדיקת רוחב מעברים וכו'.

לצורך יישומו של החוק הותקנו תקנות המגדירות את תחומי האחריות וחלוקת הסמכויות. מנגנון ההכשרה והסמכת מורשי נגישות אשר מתפקידם להעניק אישור נגישות למבנה (ציבורי או פרטי) אשר עומד בתקנים של תקנות נגישות. יועצי נגישות מתו"ס, ישולבו בכל שלבי הביצוע של הקמת מבנים חדשים (תכנון, אישור תכניות ובנייה בפועל וכמובן שמורשה נגישות הוא שיעניק בסופו של דבר אישור נגישות, אישור הכרחי לצורך תחילת שימוש במבנה ואכלוסו.

הן מורשי נגישות השירות והן מורשה נגישות מתו"ס, מחויבים לעבור רענון והשתלמויות תקופתיות המתחייבות משינויים תמידיים הנובעים מהתאמות וחידושים בתחומי הבנייה התכנון וטכנולוגיות שמשמשות את אוכלוסיית הצרכים המיוחדים. זאת על מנת לא לאבד את הסמכתם.

שמר בטיחות והנדסה, יועץ בטיחות  ויועצי נגישות מתו"ס ויועצי נגישות השרות, בעלי הסמכה וניסיון רב במתן אישור נגישות. לפרטים נוספים, לייעוץ או להזמנת מורשי נגישות השירות ומורשה נגישות מתו"ס פנו אלינו בטלפון – 052-2321144.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור