הדרכות בטיחות

עפ"י דרישות חוק הפיקוח העבודה חובה לבצע הדרכות בטיחות לעובדים בהתאם לסיכונים אליהם הם חשופים באמצעות מדריך מוסמך לאותו תחום. בחברת שמר בטיחות והנדסה בע"מ ממוני בטיחות ומדריכים מוסמכים מבתי ספר מאושרים לביצוע הדרכות בטיחות אלו.

  • עבודה בגובה
  • בטיחות אש
  • הדרכות בטיחות כלליות ע"פ דרישות משרד הכלכלה

מידע נוסף על הדרכות בטיחות לעובדים

safety-guide3
safety-guide2
Depositphotos_78661210_s-2015 (1)


התקשר