ת"י 1498 – התקן הישראלי עבור דרישות בטיחות למתקנים ולמגרשי משחקים.

התקן הישראלי 1498 הינו תקן מחייב ועל כן נדרש לבצע בדיקות בטיחות למתקני משחקים וגני ילדים באופן שנתי להבטחת תקינותם. בדיקות אילו חשובות מאוד מאחר ובעבר נגרמו תאונות קטלניות אשר אותם היה ניתן למנוע באמצעות בדיקות תקופתיות כפי שמחייב החוק.

ת י 1498
ת י 1498 מתקני משחק וכושר
ת י 1498

תקן ישראלי – ת י 1498 מקורות והתפתחות

ת"י 1498 הנו תקן ישראלי שהוכרז לראשונה על ידי מכון התקנים בשנת 1994 וקיבל תפנית נוספת בשנת 2003 אך עדיין לא אומץ כחוק. בשנת 2006 נכנס לתוקף חוקי ת"י 1498 הכולל 8 סעיפי משנה המפרטים את תכולת החוק לגבי המתקנים השונים וכן את האחריות לבדיקת תקינותם ובטיחותם של המתקנים. תקן זה מסתמך בחלקו על התקן האירופאי EN 1176 אשר קיבל התאמות ותוספות על מנת לכסות באופן מלא את המאפיינים הישראלים הן של מגרשי המשחקים והן את מתקני הכושר אשר החלו בהצבתם בפארקים וגנים ציבוריים. ב-2010 הוכנסו תיקונים נוספים ששולבו בתקן ונכנסו לתוקף אף הם.

תקן ישראלי – ת"י 1498 – מתקני משחק פרטיים וציבוריים

תכולת ת"י 1498 הוא על מתקני משחקים, נדנדות, קרוסלות, מגלשות וכו' המופעלות אך ורק על ידי הילדים ובכוחם ושאינן מופעלות על ידי גורם כוח חיצוני, אלא אך ורק על ידי כוחם של הילדים. התייחסות תקן 1498 הנה לכל משחק המקובע לקרקע ואמור לשמש ילד יחיד או רבים ובלבד שגובהו עולה על 60 ס"מ. בת"י 1498 התייחסות ספציפית גם לסביבת המתקנים וציון תפקידי בקרה ופיקוח על בטיחותם של המשחקים כולל פירוט מדויק של הגורמים האמורים לערוך את בדיקות הבטיחות, ואופיין של הבדיקות וכן תחזוקה.

בדיקות חודשיות, בטיחות ותקינות הפעלה כולל יציבות, יבוצעו על ידי בעלי מתקני המשחק האחראים לו. אולם על כל מתקני המשחק לעבור בדיקות בטיחות קפדניות על ידי מהנדס שהוסמך לבצע בדיקות תקינות על פי ת"י 1498.

סעיפי ת"י 1498

להתקן הישראלי 1498 8 סעיפים (נכון לזמן כתיבת המאמר) הראשון הוא הגדרות כלליות. סעיף 2 הנו דרישות בטיחות ספציפיות לנדנדות. סעיף 3 הנו הוראות בטיחות למגלשות. סעיף 4 מתייחס מסילות גלישה ("מסילות-כבל") והוראות הבטיחות הנוגעות להן. סעיף 5 מפרט את דרישות הבטיחות לסחרחרות (קרוסלות) וסעיף 6 מפרט דרישות בטיחות עבור נדנדות מאזניים ולמתקני נענוע. סעיף 7 מתייחס להתקנה ולתחזוקה של מגרשי ספורט, גני משחקים ועוד. סעיף 8 ואחרון התייחסות לאמצעי הפיקוח וגורמי הפיקוח על הבטיחות ותפקידיהם.

בודק משחקים ע"פ ת"י 1498

בכל הסעיפים של התקן הישראלי מצוין במפורש מי הוא בודק משחקים בכל שלב של השימוש במתקן. כחלק מהשימוש השוטף בודק משחקים ישמש בעליו של המתקן והאחראי לו בין אם זהו גורם עירוני או פרטי. בודק משחקים בשלב זה לא נדרש להכשרה בתחום ההנדסה או הבטיחות אלה לתשומת לב לגבי תקינות המתקן ופיקוח על שלמותו. אחת לשנה על בעלי המתקן להזמין בודק משחקים מוסמך שהינו בעל הסמכה/הכשרה מיוחדת לבקרה על תקינות המשחקים. בודק משחקים על פי הכשרתו יהיה מהנדס שעבר הסמכה לערוך ביקורת ובדיקת משחקים ומתקנים על פי התקנים. ת"י 1498 ו1497 מציינים כי בדיקה על ידי בודק משחקים תתבצע אחת לשנה אלא אם כן בוצעה התקנה מחודשת למתקן.

תקן ישראלי – ת"י 1497 מתקני כושר ופעילות גופנית

ת"י 1497 מתייחס אך ורק למתקני כושר גופני וספורט המיועדים לשימוש ללא השגחת מפעיל או פיקוח והנם חופשיים לשימוש ציבורי (לרוב באחריות המשתמש). כגון מתקני כושר המרוכזים בפרקים או גנים ציבוריים לשימוש חופשי על ידי האזרחים ללא כל פיקוח ובקרה צמודה. מכאן החשיבות הרבה שבקיומם של הוראות הבטיחות וקיימו של מנגנון הפיקוח על תקינותם של המתקנים ובדיקות הבטיחות השנתיות שלהם.

*הבדיקות חייבות להתבצע ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת.
צרו אתנו קשר בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר באתר.Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור