הכנת תיק שטח מכ"ר 503 לעסקים חברות וארגונים

שמר בטיחות והנדסה, יועץ בטיחות בעל התמחות בהכנת תיק שטח על פי הוראות מפקח כבאות ראשי (מכ"ר) 503 וכל דרישות התקינה הנדרשים על פי מאפייני המבנה, המתקן או האירוע לגביו יש להכין תיק שטח. להכנת התיק על פי הכללים הנדרשים והזמנת יועץ בטיחות פנו לטלפון – 052-2321144 או דרך צור קשר, ואנו נשלח אליכם מהנדסי בטיחות בהתאם לתחום בו יש לטפל.

למה צריך תיק שטח?

תיק שטח מכ"ר 503

תיק שטח כיבוי אש על פי הוראות מכ"ר 503

המטרה החשובה ביותר של תיק שטח היא היערכות ויצירת תנאים אופטימליים מוקדמים, לשם ניהול מיטבי של כל אירוע בלתי צפוי, הדורש הן את פינוי המבנה/האתר מאנשים השוהים בו, והן ביצוע פעולות כיבוי והצלה למבנה עצמו, האתר וסביבותיו.

תיק שטח שהוכן כהלכה מהווה הוכחה לכך כי נערכה על ידי יועץ בטיחות בעל הסמכה, תוכנית מקיפה על פי כל הכללים המופיעים בהוראות מכ"ר 503, לשם שמירת בטחונם של המשתמשים במבנה, מתקן, או עסק. התיק מהווה ריכוז נתונים, הוראות שימוש ודרכי פעולה. אשר נדרשים הן ביומיום והן בעיתות חירום כאשר יש לנקוט בפעולות פינוי והצלה. אם במקרה של שריפה ואם במקרה של התמוטטות חלקית של המבנה.

כל מתקן או מבנה המופיע ברשימת המבנים שלגביהם יש צורך בהכנת תיק שטח לא יהיה בשימוש ללא תיק עדכני. כאשר מדובר במבנים ומתקנים חדשים אזי לפני האכלוס או השימוש יש לערוך תיקי שטח (על ידי יועץ בטיחות מוסמך) ולהגישו לרשויות המתאימות.
מבנים ומתקנים קיימים חייבים עדכון תיקי השטח באופן תקופתי. במידה ומתבצע שינוי משמעותי במבנה או המתקן יש להכין תיק עדכני ולהגישו לאישור.

מה כולל תיק שטח?

עריכה והגשת תיק שטח כיבוי אש

תיק שטח שהוכן על ידי שמר בטיחות והנדסה כולל את כל הפרטים הנדרשים על פי הוראות מכ"ר 503. בהוראות עצמן מופיעות הנחיות ברורות על מנת ליצור אחידות ובהירות בתיקי השטח שהוכנו. ההוראות כוללות הן נקודות לביקורת והתייחסות והן דרך הגשה מחייבת גם לרשויות כיבוי האש וגם ללקוח בעל הנכס שמזמין את יועץ בטיחות לעריכת תסקיר ותיק השטח. מומחה בטיחות חייב להגיש את הנתונים שנאספו ואת הדוח באופן אחיד. על פי ההוראות.

תיק השטח יוגש ללקוח כחוברת במידת הצורך מלווה תמונות. בצירוף מדיה דיגיטלית מגנטית. עותק נוסף מוגש לכיבוי אש בקלסר ומלווה במדיה מגנטית על פי הדרישה.

נקודות עיקריות הכלולות בתיק שטח

הנקודות המפורטות בכל תיק שטח המוגש למערך כיבוי האש כולל רשימה אחידה של פרטים ונקודות התייחסות מחייבות בהתאם להוראות מכ"ר 503.

  • תיק שטח לדוגמא יכלול ראשית את הכתובת המדויקת או נקודת ציון במידה והמבנה מתקן מצוי בשטח ללא כתובת ברורה וכן בעלי תפקידים, טלפונים או דרכי תקשור חלופיות.
  • תיקי שטח כיבוי אש יכללו מידע מפורט ביותר על המבנה/מתקן עצמו כולל דרכי גישה ומילוט אפשריות
  • תיאור מדויק של המערכות העיקריות של המבנה/מתקן כגון: מערכות חשמל, מיזוג מערכות גילוי וכיבוי אש עצמאיות אוטומטיות (הקיימות על פי התקינה) מערכות גז. והחשוב ביותר מקורות מים.
  • מיפוי של מערכות אזעקה, אזעקת אש ומיקום לוחות חשמל ונקודות הפעלה וניתוק של כלל המערכות
  • דוגמא לתיק שטח מחייבת תיאור מדויק כולל שרטוטי תכניות בנייה של המבנה על כלל האגפים שבו.
  • גם סביבות המבנה – חניון ואף דרכים מובילות כלולים בתיק המפורט.
  • בתיק יש לכלול תרשימים הנדסיים של המבנה ותרשימי שטח המציינים את מיקומם של כלל הנקודות שצוינו לעיל.
  • תיק שטח כיבוי אש יכללו הפעולות והנהלים אותם יש לנקוט בעת חירום כולל הגדרת התנאים להפעלת הנהלים
  • לכל אלה יצרף יועץ הבטיחות את חוות דעתו ויציין מוקדים וגורמי סיכון העלולים למנוע פינוי או פעולות כיבוי והצלה בעת חירום.

 

איזה מבנים חייבים תיק שטח לעסקים לשם רישוי

את רשימת המבנים החייבים בתיק שטח ניתן למצוא ב – נספח א' ע' 6 מכ"ר 503. הרשימה כוללת את מרביתם של מבני ציבור, מוסדות חינוך, ובתי מגורים ומשרדים מעל 4 קומות וכמובן מתקנים ואף אצטדיוני ספורט. ברשימה המפורטת מגדיר מפקח כבאות ראשי את שטח בית עסק או המבנה כגון אולמות וגני אירועים, מבני תעשייה ומסחר, בית האבות או המוסד החינוכי אולמות ספורט ומוזיאונים אשר הגורמים הנושאים באחריות לגביהם, חייבים לקבל שירות מיועץ בטיחות בעל הסמכה בהכנת תיק כיבוי אש, טרם האכלוס, ולאחר מכן עליהם לוודא כי נערכת בדיקה ועדכון תקופתי, בתיק השטח בהתאם להוראות מכ"ר 503 מבנים ומתקנים ישנים קיימים לא יכלו לחדש את רישיון העסק שלהם ללא הכנת תיק שטח עדכני.

תיק שטח כיבוי אש, הוא בסיס הכרחי לקבלת רישוי עסקים, רישוי לאכלס מבנה. שמר בטיחות והנדסה מעסיקים אך ורק יועצי בטיחות ומהנדסי בטיחות בעלי הסמכה להכנת תיק שטח לעסקים על פי הכללים הנדרשים. להזמנת תסקיר בטיחות ולהכנת תיק כיבוי אש צרו עמנו קשר טלפון – 052-2321144 או דרך צור קשר.

תיק שטח
תיק שטח מכ ר 503
תיק שטח


Call Now Buttonהתקשרו
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור