הכנת תיקי שטח לעסקים

עפ"י הוראות מכ"ר נדרש לבצע בעסקים תיק שטח. חברת שמר בטיחות וההנדסה מעסיקה יועצי בטיחות בעלי ניסיון רב התחום לצרכים אלה.

tikey-shetah3
tikey-shetah2
tikey-shetah1


התקשר