מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי בטיחות על ידי יועץ בטיחות בעל ההסמכה הנדרשת על פי חוזר מנכ"ל.

שמר בטיחות והנדסה פועלת משנת 2008 ומתמחה בעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך על פי תקנות התכנון והבניה ודרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. אנו מספקים אישורי בטיחות במוסדות חינוך לרשויות מקומיות, עיריות ורשתות חינוך. להזמנת בדיקת בטיחות במוסדות החינוך הנמצאים ברשות שלכם.
פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.

בטיחות במוסדות חינוך
בטיחות במוסדות חינוך
בטיחות במוסדות חינוך

בטיחות במוסדות חינוך – הגדרת תחומי אחריות וסמכויות-

בדיקות בטיחות תקופתיות במוסדות החינוך אותן יש לבצע נובעות מחוקים ותקנות הנוגעים לבטיחות המשתמשים במתקנים. החוק קובע תקנים ספציפיים המתייחסים למתקנים שונים בשטח המוסד, התקנים העיקרים הם ת"י 5515, 1498,5517 בנוסף, כאשר עורכים מבדק בטיחות במוסדות חינוך יש לתת את ההתייחסות להוראות, פקודות וחוקים נוספים, כגון, הוראות מפקח כבאות ארצי, פקודות בטיחות בעבודה, חוק החשמל וכמובן חוקי התכנון והבניה. כפי שניתן לראות תפקיד הבדיקה היינו בראש וראשונה הבטחת שלומם של המשתמשים במתקני המוס"ח.

הסמכות הבלעדית לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ומתן אישור בטיחות למוסד החינוכי, ניתנת למי שהוסמך לכך עלי ידי השתתפות בקורס ייעודי, והנו בעל תעודת הסמכה המעידה על השלמתו את הקורס ועמידתו במבחני הסיום. האחריות לקיום בדיקות בטיחות במוסדות בחינוך הנן באחריות הרשות המקומית או העירייה.

הגדרת הרשות כאחראית לבטיחות במוסדות חינוך

כבר ב 1949 משהתקבל חוק לימוד חובה נקבע שהגורם האחראי על בטיחות במוס"ח היינו הרשות המקומית שבו ממוקם המוסד. הרשות המקומית היא האחראית לקיומה של סביבה בטיחותית שעומדת בתקנות הבטיחות המתחדשות והולכות ומחמירות עם השנים. עד שנת 2000 משרד החינוך היה מספק ייעוץ בתחום השמירה על הבטיחות ואולם משנה זאת הועברה האחריות הבלעדית לקיומם של מבדקי הבטיחות במוס"ח לרשויות המקומית הנעזרת בבודקי בטיחות במוס"ח שהוסמכו לכך.

מוס"ח בהם יש לערוך בדיקות בטיחות

על הרשות המקומית לערוך מבדקי בטיחות במוסדות החינוך הבאים: פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר (יסודיים ותיכונים), פנימיות, מתנ"סים וקייטנות. נציין שתקן הבטיחות המחייב והצורך בקיומם של בדיקות בטיחות, חלות גם כאשר מדובר בבית ספר או גן ילדים המופעל על ידי גורם פרטי אך נמצא בשטח השיפוט של הרשות.

על הרשות המקומית לערוך בדיקות בטיחות תקופתיות במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה. בין אם מדובר במבנים או מתקנים חדשים שנמצאים בשלבי בניה או סיום ומחכים לאישור בטיחות על מנת לאפשר התחלת שימוש או אכלוס. ובין אם מדובר במתקני ספורט, מגרשים ואולמות אשר נמצאים בשימוש אינטנסיבי ממושך מוטלת על הרשות החובה לפקח ולערוך מבחני בטיחות תקופתיים למתקנים המצויים בתחומה.

שמר בטיחות והנדסה (יועץ בטיחות) עורכת את כל מבדקי הבטיחות במוסדות חינוך בדיקות תקופתיות, פיקוח ומעקב, על ידי בודקים מנוסים בעלי ההסמכות הפורמליות הנדרשות. להזמנת בדיקת בטיחות במוסדות החינוך הנמצאים ברשות שלכם פנו אלינו בטלפון – 052-232-1144 או דרך צור קשר. נשמח לעמוד לשירותכם.Call Now Buttonהתקשר
× יצירת קשר בוואטסאפ
דילוג לתוכן