מחיצות חשמליות

בדיקת מחיצות חשמליות (ווילונות הפרדה) באולמות ספורט ע"פ תקן – ישראלי 5517

 מעבדת שמר בטיחות והנדסה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת ע"י משרד הכלכלה באמצעות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. התקן הנ"ל הינו מחייב ועל כן יש לבצע בדיקות מסוג זה בכל מקום בו מותקנת מחיצה מסוג זה לרבות מוסדות חינוך, מבנים ציבוריים, אולמות ספורט. בתהליך הבדיקה אנו מעמיסים משקלים לצורך בדיקת מנגנוני הבטיחות וכן מבצעים בדיקת עיגון המחיצה לקונסטרוקציה הנושאת

oad
mehizot1


התקשר