כללי

נגישות השירות ונגישות מתו"ס שמר בטיחות והנדסה - מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות השירות על פי החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 1998(תשנ"ח). שמר יועץ בטיחות ויועץ נגישות נכים מוסמך ורשום במשרד הכלכלה על פי חוק. לקבלת שירות מורשה נגישות מתו"ס או ייעוץ מנציג מורשה נגישות השירות...

שמר בטיחות והנדסה מספקים בדיקות בטיחות, בסרטון שלפניכם אנו מבצעים בדיקות בטיחות לסורגים שקופים. סורגים שקופים הינו מוצר חדש בישראל, ולכן לא קיים תקן רישמי ומחייב, גילי (הלקוחה) ביקשה מאיתנו לבצע בדיקות ולוודא כי הסורגים בטוחים לשימוש ולמניעת נפילה של ילדים, בעזרת עגלת משקולות, משקל דיגיטלי ורצועות ביצענו...

התקשר